Firma vznikla z presvedčenia, že stále je potrebné riešiť problémy spojené s vysokou hlučnosťou strojov a zariadení.

Jej hlavnou náplňou je meranie a analýza hluku a vibrácií podľa rôznych postupov a noriem. Má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na meranie hluku a vibrácií Úradu verejného zdravotníctva SR . Je však pripravená navrhnúť aj konkrétne opatrania na zníženie hlučnosti.

Firma vznikla z presvedčenia, že stále je potrebné riešiť problémy spojené s vysokou hlučnosťou strojov a zariadení.

Jej hlavnou náplňou je meranie a analýza hluku a vibrácií podľa rôznych postupov a noriem. Má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na meranie hluku a vibrácií Úradu verejného zdravotníctva SR . Je však pripravená navrhnúť aj konkrétne opatrania na zníženie hlučnosti.