Služby

Meranie hluku vo vonkajšom a vnútornom prostredí budov.

Meranie hluku a vibrácií v pracovnom prostredí.

Meranie hluku ku kolaudácii stavieb.

Meranie a analýza hluku a vibrácií strojov a zariadení .

Riešenie problémov s hlukom.

Vypracovanie hlukových štúdií.