Meranie hluku a vibrácií

Meranie hluku vo vonkajšom a vnútornom prostredí budov

Meranie hluku a vibrácií v pracovnom prostredí

Meranie hluku ku kolaudácii stavieb

Meranie a analýza hluku a vibrácií strojov a zariadení